_

Zdravilna bioenergija

Bioenergija spodbuja telesno, čustveno, psihološko in duhovno ravnovesje. Namenjena je vsakomur, ki se želi počutiti zdravega, krepkega in polnega energije. Podpira vas pri odpravljanju zdravstvenih težav (bolezni ali bolečine), pri vzdrževanju zdravja ter pri obnavljanju telesa in dobrega počutja. Bioenergija z enakim uspehom podpira tako odrasle kot otroke, le da je v primeru otrok nujno, da se terapije udeleži tudi (vsaj) eden od otrokovih staršev.

Kako deluje terapija z bioenergijo?

_

Predajanje zdravilne bioenergije traja 3 do 4 dni zapored. To pomeni en cikel ali ena terapija. Običajno delam v manjši, intimni skupini ali na daljavo. To pomeni, da je naenkrat v prostoru več oseb, terapijo naredim vsakemu posebej s polaganjem rok. Priporočam udobna oblačila iz naravnih vlaken. Običajno me vprašajo, koliko časa traja terapija: vzemite si 1 uro časa na dan. Zelo učinkovito je, da pričnemo z djotiš svetovanjem ali da s podporo podrobne djotiš analiza nadaljujemo v obdobju zdravljenja.

Človek je kot cvetlični popek, ovit v ovoje, od debelejših, ki je vidno, do finejših, nevidnih. Ovoji so med sabo povezani, prepleteni in vplivajo drug na drugega. Kako to natačno deluje, ne vem. Ko opazujemo in delamo z energijo je gotovo edino to, da ni nič določenega (v smislu absolutne resnice). Znano in dokazano pa je, da je energijsko zdravljenje učinkovito sredstvo za vplivanje na naše telo.

Na nas vpliva dejansko vse (hrana, električne naprave, vremenske razmere, ipd.). Vpliv se dotika tudi drugih ljudi. Kako? Energetska polja vplivajo drug na drugega in bolj ko smo pozorni na svoje počutje – energetsko polje, bolj se zavemo medsebojnega vpliva. Kot vse v naravi tudi telesa težijo k medsebojnemu ravnovesju in vedno delujejo v smeri homeostaze ali celo bolje rečeno, k sodelovanju. Najlažje to prepoznamo znotraj tesnejših odnosev, na primer v družini. Ko se denimo nekdo zares dobro počuti, je tudi oseba v njegovi bližini stabilnejša. Ko je nekdo v slabi koži (na primer poln jeze in zamere dlje časa), ga drugi ne bo mogel zgolj podpirati, prej ali slej se ga bo razpoloženje bližnje osebe nekje dotaknilo. Telesa zaznajo spremembo pri drugem in jo kompenzirajo, podobno kot celice pomagajo oslabljeni sosedi. Hote ali nehote. Zgodi se. Tako neprestano drug od drugega v sistemu dobivamo in dajemo. Naša telesa sama po sebi izenačujejo svoje energije, ne da bi se mi tega procesa povsem zavedali.

Terapevti, ki predajamo zdravilno energijo, smo usposobljeni usmerjati energetske tokove med telesi, in procese, ki jih telesa že izvajajo sama po sebi, spodbuditi, da sama uravnavajo zanje potrebno dinamiko ravnovesja. Zato terapija z bioenergijo deluje tudi na daljavo: oseba s terapevtom uskladi čas terapije (tik pred terapijo se po navadi slišimo po telefonu), se umiri in udobno namesti ter prepusti telo uravnovešenju. Na daljavo delam ob izrednih in akutnih situacijah ali v primeru večje razdalje. Če je takrat v sobi več oseb, njihova subtila telesa vsa sodelujejo v tem naravnem usklajevalnem procesu. Običajno to zaznajo starši otrok, ki so na terapiji.

Bioenergetska terapija za otroke

_

Kot omenjeno, bioenergiija ugodno vpliva tudi na psihofizično počutje otrok, le da mora biti na terapiji prisoten tudi starš. Razlog je prav v energetskih procesih; otrok je najbolj podvržen sprememembam preko sistema, po navadi opažam preko svoje mame in se zato ne bo mogel uravnovesiti, če se obenem ne tudi mama. Pri lažjih oblikah težav včasih celo zadostuje, da pridejo na terapijo samo starši, ker ko so oni umirjeni, pozitivni in stabilnejši, tudi težave pri otroku izvenijo. Izziv se je spopadati z otrokovo boleznijo in starši so ob tem prav tako ranjeni kot otrok. Otrokova bolezen poruši ustaljeni (ne)red in starše pahne iz (namišljenega) ravnovesja. Uravnotežiti se morajo vsi in najti svoj način ugodnega sobivanja. Starejše otroke brez njihove privolitve ne delam.